8.30–12.30 Stress management

Brian Horgan är ”professor i Turfgrass Management” på University of Minnesota. Här tar han upp varför gräset blir stressat på golfbanan, hur stressen uppkommer, skillnader mellan olika gräsarter och den viktiga skötseln för att minimera påfrestningen.

Brian Horgan, professor

Anmälningsavgift: 900 kr (exkl. moms)

Frågor om programmet

Kontakta SGA på 044-248660 alt kansli@sgariks.se
Bankonsulenterna Carl-Johan Lönnberg 070-145 47 44,carl-johan.lonnberg@golf.seMikael ”Bobban” Frisk 070-634 44 98, mikael.frisk@golf.se

Pris och anmälan

En heldagsbiljett för tisdag kostar 700 kr (exkl. moms). Det går även att boka enskilda seminarier, pris står under respektive seminarie. Anmäl dig här!