14.30–15.20 Golfbanearkitektur i verkligheten – ombyggnad och förändring

Golfarkitekter från FSGA visar aktuella projekt och idéer utifrån flera frågeställningar som ombyggnation och effekt i siffror, träd och trädvård, banutveckling och handikappanpassning så att fler kan njuta av banorna.

Johan Henrikson, FSGA

Kostnadsfritt seminarium

Frågor om programmet

Kontakta SGA på 044-248660 alt kansli@sgariks.se
Bankonsulenterna Carl-Johan Lönnberg 070-145 47 44,carl-johan.lonnberg@golf.seMikael ”Bobban” Frisk 070-634 44 98, mikael.frisk@golf.se

Pris och anmälan

En heldagsbiljett för tisdag kostar 700 kr (exkl. moms). Det går även att boka enskilda seminarier, pris står under respektive seminarie. Anmäl dig här!