9.00–9.45 Invintring, övervintring och utvintring av fotbollsplaner

Metoder och erfarenheter
Godkända fungicider att använda
Håkan Eriksson (Syngenta)

Frågor om programmet

Frågor angående programmet kontakta 
SGA på 044-248660 alt kansli@sgariks.se

Pris och anmälan

350 kr per seminarie (SGA-medlem 250 kr) 
950 kr för heldag (SGA-medlem 750 kr) Priserna är exkl. moms. 

Anmäl dig till seminarierna här!
Bli SGA-medlem

 

Annonser: