Tre upplevelsemiljöer

Tre fysiska upplevelsemiljöer på mässområdet, med var sitt tema, skapar en inramning för Elmia Park. Här blandas visionära tankar, inspiration och konkreta exempel. Besökaren kan ta en paus, lyssna på föredrag, ta del av nya spännande produkter, samt få inblick i lyckade projekt från olika delar av världen.

ANLÄGGA
Alla fantastiska miljöer börjar här. Möjligheterna, teknikerna och maskinerna, avsedda för små och stora projekt i utemiljöer.

VÄXA
Allt du behöver för att få miljöer att grönska. Träd, buskar och växter, därutöver teknik och förnödenheter som krävs för att få dem att frodas.

ATTRAHERA
Det som gör upplevelsen komplett. Attrahera handlar om ljus, materialval, rumslighet och att uppmuntra till lek, rörelse och vila.