Vattenparken, Borlänge

  • Vattenparken anlades 2002 och vattnet är närvarande i hela parken som vattenspeglar, porlande vattenfall och som ”dimma” i dimfontänen. Naturen är tongivande i parkens uttryck med stor biologisk mångfald, vackra växter och rikt fågelliv. Vattnet i parken är en kombination av utnyttjande av Lusbäcken, dagvatten och grundvatten, och artvalet av växter har fokuserats på naturligt förekommande arter. De klippta gräsytorna möter en vårdad naturprägel och de asfalterade gång- och cykelvägarna samt många sittplatser ger god tillgänglighet. Parken erbjuder en behaglig och lugn atmosfär, en rekreativ plats i ett stadsnära läge.  

  • Unikum: Vattenparken kombinerar vatten, artrikedom och fågelliv till en prunkande oas i Borlänge. Kontrasterna mellan det naturlika och det ordnade, de små vattenfallen med porlande vatten och de slingrande vägarna, inbjuder till rekreation och naturupplevelser.   

  • Juryns motivering: Stor rofylldhet och möjlighet till avskildhet och lugn. Naturlik karaktär med stor biologisk mångfald där artvalet fokuserats på naturligt förekommande arter. Parken kunde haft fler aktiviteter eller attraktioner utöver sin naturlika karaktär.