Kumla Sjöpark, Kumla

  • Kumla Sjöpark möter människans längtan efter vatten i ett slättlandskap utan sjöar. Att anlägga en stadspark och gräva en sjö på 3,2 hektar med start år 2010 är ett projekt som kräver både mod och visioner. Parken ingår som en viktig del i byggandet av en attraktiv stad med identitet där människor vill bo och leva.  Den ligger i en dalgång som ska bli den sammanlänkande delen mellan den befintliga staden i väster och den framtida staden som ska växa fram i öster. I parken finns en amfiteater, ett badhus, en sandstrand, breda promenadstråk, omfattande perennplanteringar och Sjöparkens Växthus med palmrum och orangerier, som med sina lutande glas och svart panel är en av parkens hörnstenar. Här finns också Möjligheternas Växthus, en plats för praktik, arbetsträning och integration mellan olika kulturer.

  • Unikum: Kumla Sjöpark karakteriseras av vattnet, det öppna landskapet och den moderna utformningen. Här upplever man ljuset, luften och vattnet, en plats för aktiviteter och evenemang såväl som stillhet och återhämtning. 

  • Juryns motivering: En park med aktiviteter för alla åldrar och flera olika miljöer. Parken ger möjlighet till avkoppling och stillhet, samtidigt som den inspirerar till aktiviteter med exempelvis teater, bad och konst. Den sociala aspekten i Möjligheternas Växthus är unik.