Bolanders park, Nybro

  • Ett välkomnade grönt nav där vägar för kommunikationer både inom Nybro och med omvärlden möts. Parken är också en länk mellan historia och nutid, där det gamla lokstallet från 1800-talet blivit ett ”cykelstall” och en vacker perennrabatt anlagts mellan skenorna i den gamla rälsen som lämnats kvar. Parken bjuder på stor variation och många olika intryck av natur och kultur, allt från historiska byggnader till en stor blomsteräng, färgsprakande parkträd, klippig terräng och vattendrag. Klippstensträdgården i öster ansluter till vintergröna täcken av idegran och azaleor.

  • Unikum: Bolanders park är ett grönt nav för all kommunikation i Nybro. Parken är en välkomnande, trygg och tillgänglig mötesplats där historiska byggnader har fått nya funktioner bland prunkande rabatter, ängsmiljöer och bi- och fjärilsholkar.

  • Juryns motivering: Bra läge och hög artrikedom. Trevligt att kulturhistoria har tagits tillvara genom det gamla lokstallet och att bin och insekter prioriteras. Sittplatserna kunde ha varit flera, liksom utrymmena för rofylldhet.