Kategori: Etablerade parker

Lidköpings stadsträdgård

Parkens liv och rörelse, den självklara gröna mötesplatsen i staden. Inga grindar eller entréer. Vackra konstverk och skulpturer.

Publicerad
2014-03-18
Bilder
Dokument