Jönköpings kommun

Park - etablerad

Rosariet är en klassisk stilla park med mängder av blomsterprakt. Det finns en struktur med olika roskvarter, slingrande gångar och olika siktlinjer.
Publicerad
2015-06-24
Bilder
Dokument