Nybro kommun 2.

Nyetablerad park

Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen har under våren 2012 genomgått stora förändringar. Fullt uppvuxen blir Bolanders park ett grönt nav där vägar för kommunikationer både inom Nybro och med omvärlden möts. Den nya Bolanders park utgör en länk mellan stadskärnan och Badhusparken men också mellan Nybros historia och nutid.

Det gamla lokstallet har fått en ny funktion som cykelstall. För att anknyta till historien har rälsen till lokstallet lämnats kvar och en perennarabatt har anlagts mellan skenorna.

Bolanders park kommer att bjuda på en rad olika intryck av natur och kultur, allt från blomsteräng, färgsprakande parkträd, klippig terräng och vattendrag till historiska byggnader. Marktäckande perenner, prydnadsgräs, vildvin, sand-och grusmiljöer med klippstensblock och strandstenar kompletteras av vintergröna täcken av idegran och azaleor som ansluter till klippstensträdgården i öster.
Publicerad
2015-06-25
Bilder
Dokument