Kumla kommun

Kumla Sjöpark

Kumla Sjöpark möter människans längtan efter vatten i ett slättlandskap där inga sjöar finns. Att anlägga en stadspark och att gräva en sjö på 3,2 ha med start år 2010 är i sig unikt och kräver både mod och visioner. Den ingår som en viktig del i idén om att bygga en stad, en stad med identitet, som är attraktiv och där människor vill bo och leva.

Ang. bilderna: I de fall bilderna har fotats i RAW-format har de sparats om till JPEG och mindre justering av ljusstyrka har gjorts, det gäller inte alla bilder.
Publicerad
2015-06-23
Bilder
Dokument