Partille kommun

Jonsereds trädgårdar

En nyetablerad/återskapad herrgårdsträdgård med fyra trädgårdskvarter, en herrgårdspark, en äppellund och en herrgårdsscen. Parken har skapats och underhålls delvis genom arbetslivsinriktad rehabilitering - här växer både blommor och människor.
Publicerad
2015-06-15
Bilder
Dokument