Information till återförsäljare

Välkommen att träffa både leverantörer och kunder!

Elmia Park är den ledande mässan inom grönytor i Sverige och den självklara mötesplatsen för att knyta kontakter genom personliga möten. Här finns alla som dagligen är verksamma inom skötsel och underhåll av gräs och andra grönytor. Här finns också det senaste inom maskiner, utrustning, lekmiljöer, jord- och växtmaterial, bevattning etc. Som återförsäljare har du en nyckelposition och träffar både leverantörer och kunder i en givande miljö. Alla finns på plats för att ta del av nyheterna inom skötsel, parkdesign och grönytor och du bygger relationer för mer affärer.

Välkommen till tre dagar av inspirerande möten, grönare ute- och stadsmiljöer, utställningar och framtidsvisioner. Tillsammans skapar vi förutsättningarna för framtidens gröna miljöer!