Ryhovsparken, Jönköping

Juryns motivering:

En modern park med stor variation och här finns flera olika rum, flera av dem är uppbyggda efter teman som Vårlunden, Paradiskullarna, Rhododendrondal samt en sandplantering på en takterass och en dammanläggning. Parkförvaltningen knyter väl an till det senaste inom forskning, bland annat genom sina planteringar i biokol och sand. De har även ett nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och deras forskning kring utemiljöns betydelse i vården. Parken har en gammal historia, med många äldre träd som uppmärksammas genom en kulturstig som dessutom är tillgänglighetsanpassad. Ryhovsparken är en park som upplevs genomtänkt och som hela tiden förnyas.

  • Parken är på ca 450 000 kvm. Området har formats av sin långa historia som börjar på 1500-talet. På 1700 och 1800 talet var det landshövdingens sommarresident. På 1920-talet omvandlades området och byggdes ut till regemente för att vid mitten av 1930- talet byggas om till mentalsjukhus. I början av 1980-talet lades metalsjukhuset ner och det nya länssjukhuset byggdes på området.

  • Vad gör den unik? Den stora variationen på området, med uppvuxna större träd. Stor artrikedom med allt från träd, buskar och perenner. Flera temaparker som t.ex. Rhododendrondal, Vårlunden, Paradiskullarna, sandplantering på takterasser och dammanläggning. Har sedan 5 år haft ett nära sammarbete med SLU och deras forskning om utemiljöns betydelse i vården. Vi har även utgått från aktuell forskning när vi har bygg nytt eller byggt om äldre delar.