Nacksta Park, Sundsvall

Juryns motivering:

Nacksta Park är en nyanlagd park med stora möjligheter för fortsatt utveckling. I sin struktur är den typisk för det miljonprogramsområde som Nacksta stadsdel utgör. Vid upprustningen har det byggts vidare på de kvalitéer som fanns i form av områdets karaktär och fokuserat på ett varierat utbud av aktiviteter, till exempel lek, träning och platser att umgås på. Till sin hjälp har man haft de boende i stadsdelen som fått vara delaktiga i processen. Det har gjort att Nacksta Park är ett utflyktsmål som många boende i området idag känner stolthet över.

  • Nacksta park är en fem hektar stor centralt belägen park i stadsdelen Nacksta i de västra delarna av Sundsvall. Parken är i sin struktur typisk för det miljonprogramsområde som stadsdelen utgör. Det är en storskalig park med böljande gräsytor som utgör kärnan för området och skapar en sammanhängande grönstruktur i stadsdelen. 

  • Vad gör den unik? Upprustningen som gjorts är resultatet av en dialogprocess och det är det som gör Nacksta park unik. Synpunkterna som hämtades in under vintern och våren 2017 har fått styra både utformningen och funktionerna i parken, från grundläggande idéer till val av placering av olika funktioner och lekplatsens tema. Parken är stor och erbjuder något till alla de grupper som bor här. Den har ett utbud gör den helt unik i Sundsvall. De tillägg som gjorts kompletterar på ett bra sätt de anläggningar som finns här sedan tidigare. Den gedigna dialogprocessen ger förutsättning för Nackstaborna att känna att detta är deras park och en stolthet över att de har något speciellt att erbjuda andra Sundsvallsbor. I dialogarbetet var det tydligt att platser att mötas, sitta och äta på, och grilla var efterfrågade. Platser att ses och synas på, olika typer av lekmöjligheter var också viktiga. En önskan om att det ska vara rent och välskött i parken och att den ska vara trygg var också viktigt. Utifrån de tankar och idéer som kom fram under dialogprocessen togs ett grundläggande förslag för utformningen av området fram. Det presenterades vid Nackstakarnevalen 2017 och där fick Nackstaborna rösta på tre olika aspekter vad gällde parkens funktioner och utformning. För de som inte kunde närvara och lämna sin röst fanns även möjlighet att rösta via en funktion på kommunens hemsida under en period. Vid Nackstakarnevalen 2019 invigdes parken.