Åbyparken, Haninge kommun

Juryns motivering:

Åbyparken uppskattas för sin levande historia och är idag en mötesplats för ung som gammal. Den skapades i 1950–60-talets anda och är omgiven av flerfamiljshus. Parkens innehåll har förändrats över tid och på senare tid genom en aktiv dialog med parkens användare. Åbyparken är ett bra exempel på en park som lockar till många olika aktiviteter och upplevelser. Karaktärsfulla träd, blomsterlök, dammar och skulpturer bidrar till parkens kvaliteter.

  • Åbyparken är en av kommunens äldsta parker. Den beskrivs enklast som ett långsmalt skogsparti, omgiven av flerfamiljshus från 50- och 60-talet. I den tidens anda skapades här en park för alla. Åbyparken är fylld av möjligheter till aktiviteter och upplevelser och utgör ett viktigt vardagsrum för människor runt omkring.

  • Vad gör den unik? Åbyparken tar vara på det som finns, samtidigt som den är i ständig utveckling. Här samsas dammar från 50-talet med det senaste inom den internationella konsten. De olika skogskaraktärerna utvecklas genom skötselinsatser och parkens innehåll förändras över tid genom dialog med parkens användare.