Nominerade parker 2017

Nu är nomineringarna klara till Elmia Park Inspira. Fem parker landet runt tävlar om att bli utsedd till Årets Park 2017 och de finns i Stockholm, Lund, Kungälv, Jönköping och Halmstad.

Juryns motivering:

Juryn har valt att nominera dessa fem bidrag då den tycker att samtliga bidrag, om än utifrån olika förutsättningar, står för ett nyskapande då det gäller att sätta parkmiljön, grönytor och hälsofrämjande utemiljöer i centrum. Juryn anser att detta är kriterier som kommer att bli än viktigare i framtiden då förtätningen av våra urbana miljöer sker i en snabb takt.

Rösta fram din favoritpark här >>  

 

Järva DiscGolfPark, Stockholm Stadsparken, Lund 

   
Strandparken, Kungälv Bastionsparken, Jönköping

   
Harplinge Kyrkogård, Halmstad