Jonsereds trädgårdar, Partille

  • Jonsereds Trädgårdar är en återskapad herrgårdsträdgård med fyra trädgårdskvarter, en herrgårdspark, en äppellund och en herrgårdsscen. Rosenträdgården, köksträdgården, den tyska formträdgården och utställningsträdgården bildar fyra olika trädgårdskvarter och ger en blandning av klassiskt och modernt med små överraskningar. I den ekologiska rosenträdgården finns över 100 olika gamla rosensorter och runt om i parken finns små insektshotell för till exempel vildbin. Parken och trädgårdarna sköts av en trädgårdsmästare, fyra handledare och samt deltagare i olika arbetsmarknadsåtgärder. Förhöjda odlingsbänkar underlättar för rullstolsburna att se, lukta och känna på nära håll och anlagda gångar med hjulvänligt underlag underlättar att ta sig fram. Herrgårdsscenen erbjuder gratis kultur- och hälsoevenemang.

  • Unikum: En återskapad herrgårdsträdgård där klassiskt möter modernt. Fyra olika trädgårdskvarter, en herrgårdspark, en äppellund och en herrgårdsscen erbjuder tillsammans många olika upplevelser. Parken har skapats och underhålls delvis genom arbetslivsinriktad rehabilitering. Förhöjda odlingsbänkar och anlagda gångar ger god tillgänglighet.

  • Juryns motivering: Trevlig park med en öppen och återskapad herrgårdspark. Hög artrikedom. Fin satsning att hjälpa människor som behöver hjälp att komma in i arbetslivet, bra exempel på rehabiliteringsträdgård.