Badhusparken, Nybro

  • Badhusparken med sina träbyggnader från badhusepoken i slutet av 1800-talet erbjuder många möjligheter till aktiviteter, rekreation och möten mellan människor. Bland slingrande bäckar och ängsmiljöer finns pedagogiska inslag med namnskyltar till parkträden, nya växtrabatter, nya siktstråk, nya picknickytor, en beachvolleybollplan, en bouleplan, ett utegym och ny gungutrustning. 

  • Unikum: Badhusparken i Nybro ger rika möjligheter till upplevelser och avkoppling i en blandning av kulturmiljöer, grönska, blomsterprakt och slingrande bäckar.

  • Juryns motivering: Trevlig ”ormande” rabatt med annueller och gott om platser för avskildhet. Vildheten är ganska låg i själva parken men angränsingen till översvämningsytan ger både vildhet och en bättre helhet. De gamla byggnaderna kunde ha lyfts fram mer genom information.