Jury och nomineringsförfarande

Bidrag till Elmia Park Inspira 2017 ska lämnas in senast den 30 juni. Med utgångspunkt från inskickade bilder och beskrivningar av parkerna kommer juryn att nominera max fem parker.

De nominerade bidragen presenteras på vår webbplats i augusti samt på en inspirerande bildutställning på Elmia Park den 26–28 september. Besökare på webben och mässan kommer att ha möjlig­het att rösta på sin favorit bland de nominerade bidragen och det är deras röster som avgör vilket bidrag som blir slutlig vinnare i tävlingen.

Vinnande bidrag kommer att offentliggöras på Elmia Park den 28 september. Förutom ära och diplom får de vinnande parkerna en fotografering, ett unikt material som ger en fantastisk chans till god marknadsföring av parken mot en bredare allmänhet.

Jury för Elmia Park Inspira 2017

Juryn består av Erik Skärbäck, professor emeritus vid Sveriges lantbruksuniversitet, Ann Richardsson, redaktör på tidskriften Landskap, Kristina Darth, Mäster Grön, Florence Oppenheim, tidningen Utemiljö samt Klas Brandt, projektledare Elmia Park (ordf.).