Utställarkort - Byggnationskort - Parkeringskort

Utställarkort

Utställarkort används av monterpersonalen som arbetar i montern under mässan. Korten är personliga.

Utställarkorten beställer du på Mina sidor och skriver ut innan du kommer till mässan. Om du av någon anledning inte har tillgång till dina utställarkort kan vi hjälpa dig i Informationen i Lobby Syd.

 

Byggnationskort

Av säkerhetsskäl ska alla som arbetar med monterbyggnation ha ett byggnationskort. Byggnationskortet är enbart giltigt under in- och utflyttning.

Byggnationskorten beställer du på Mina sidor och skriver ut innan du kommer till mässan. Om du av någon anledning inte har tillgång till dina byggnationskort kan du få hjälp hos vakten vid leverensinfarten.

 

Parkeringskort

Elmias parkeringsytor är försedda med parkeringsautomater. Utställare har möjlighet att köpa ett parkeringskort för SEK 192 per styck. Exkl moms. Kortet är giltigt under hela utställningstiden (även under in- och utflyttning).

Parkeringskorten beställer du på Mina sidor och skriver ut innan du kommer till mässan. Om du av någon anledning inte har tillgång till dina parkeringskort finns de att köpa i Informationen i Lobby Nord.