Vår vision

Världens grönaste mötesplats för innovationer, affärsutveckling och upplevelser.   

Världens

  • Mässvärlden och mötesindustrin är vår arena.

Grönaste

  • Vi är ledande i vårt hållbarhetsarbete.
  • Vi vårdar, bevarar och utvecklar vår miljö runt omkring oss.
  • Vi bidrar till FN:s hållbarhetsmål.

Mötesplats

  • Vi är plattformen för att mötas - fysiskt som digitalt och hybrid.
  • Vi har unika gröna ytor utomhus.

Innovationer

  • Vi är plattformen för att visa och ta del av innovationer och processer - som skapar värde för samhällen, branscher, företag och individer.

Affärsutveckling

  • Vi hjälper andra att utveckla sina affärer.
  • Här startar nya samarbeten.

Upplevelser

  • Här får du en oförglömlig känsla och goda minnen – som du gärna delar med dig av.

Vår värdegrund

En sammanfattning
Värdegrunden ska genomsyra hela vår verksamhet och affär. Den guidar oss i vårt professionella förhållningssätt i relation till varandra och våra kunder och partners. Och den stöttar oss i att ta beslut som tar Elmia framåt.

Elmias värdegrund vilar på fyra begrepp; Tillit, Engagemang, Affärsmässighet och Innovation. Alla medarbetare på Elmia har tillsammans jobbat fram vilken betydelse de fyra värdeorden har och hur vi ska vara för att uppnå dem. Kortfattat innebär de att:

”Grundstenen i vårt arbete är att ha förtroende – det skapar vi genom att var och en tar ansvar i att vara öppna och transparanta och återkoppla i vår kommunikation. Vår arbetskultur präglas av ett engagemang genom att vi är aktivt nyfikna och tar ansvar. Kunden är vårt fokus med siktet inställt på långsiktiga relationer. För att vara det självklara företaget där innovationer tar plats driver vi utveckling och förändring - som tar oss till nivåer som gör oss bäst i vår bransch.”

 

Vår vision

Strategiskt viktiga områden