Hållbarhet och miljö

Förnybar energi, energieffektiviseringar, infrastruktur och logistik

Elen som Elmia använder är 100% förnybar och ger därmed inte upphov till några CO2-utsläpp, allt i linje för att minska vår klimat- och miljöpåverkan.

Tillsammans med Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB pågår ett aktivt samarbete för att minska vår klimatpåverkan. Vi har under 2 år i rad minskat vår energiförbrukning med 11% per år och fortsätter aktivt detta arbete tillsammans.

Elmia jobbar även tillsammans med ECIS AB med att kartlägga hela energiförbrukningen i fastigheterna. Det tas fram åtgärder för att minska energiförbrukningen ytterligare genom nya system över hur vi styr ventilation, uppvärmning, kyla och belysning. I flera av våra uttställningshallar har vi tillsammans med ECIS AB bytt belysningsarmaturer till LED och det arbetet kommer fortsätta löpande.

Kyla från Vättern

Via pumpar och temperaturväxlare använder vi sjövattnet från Vättern för att kyla mässhallarna. Vattnet cirkulerar i ett slutet system, och ger inte bara energibesparingar på upp till 670 MWh per år. Vi har även kunnat rensa bort ca 800 kg freon från vårt kylsystem.

Solceller och laddplatser

Elmia driver ett projekt tillsammans med Jönköpings Energi och har satt upp solcellspaneler på mässhallarnas tak, för energilagring och energieffektivisering samt utbyggnad av fler laddplatser för elbilar på mässområdet.

Solceller med möjlighet till lagring av energi via batteripaket är bl.a installerat på taket av Entré nord.

Tre nya isolerande snabbrullsportar har installerats för att minimera energiläckage.

Avfallshantering

Det pågår ett aktivt arbete med att öka återvinning, återbruk och minska avfall samt förbättra avfallshanteringen.

Klimatsmarta produkter

Vi jobbar med att ta fram och lyfta nya hållbara och klimatsmarta monterprodukter och tjänster. Detta är alltid viktiga parametrar vid val av samarbetspartners och leverantörer.

Klimatrådet

Elmia är medlem i Klimatrådet, en samverkansorganisation med medlemmar från samhällets olika hörn. Klimatrådets Klimatkonferens 2021 hölls på Elmia. Läs mer på www.klimatradet.se.

Öka andelen miljö- och klimatsmart mat i våra restauranger

Vår restaurangpartner FC Gruppen arbetar kontinuerligt med att minska matens klimatpåverkan och minska matsvinnet.

Vi arbetar i nära samarbete med FC-Gruppen som är Elmias restauratör och ställer önskemål/krav på vilken typ av mat som är viktig för mässans målgrupp, t ex Lantbruk måste det vara svenskt ursprungsmärkning på maten. FC-Gruppen har egen miljödiplomering.

fcgruppen.se/hallbarhet kan du läsa mer om FC Gruppens arbete kring detta.

Busstransporter till mässan

Elmia vill erbjuda miljöanpassade transportalternativ till utställare och besökare och har partnerskap med HGL Buss samt VY Nettbuss. Du hittar mer information under Busstransport.

Elmias miljöpolicy

Elmias miljödiplom - Svensk miljöbas

CSR-certifikat

miljödiplom.png

Elmia
Elmia
Telefon: +46 36 15 20 00