Hållbarhet och miljö

Vår vision är klar och tydlig: Elmia ska vara världens grönaste mötesplats.

Vi är inte där ännu, men hårt och medvetet jobbar vi på det och vi vill att du som kund eller besökare ska känna delaktighet i vårt miljöarbete.

Miljö- och klimatfrågan beaktas alltid och är en viktig parameter i alla våra beslut.

Förnybar energi, energieffektiviseringar, infrastruktur och logistik

Elen som Elmia använder är 100% förnybar och ger därmed inte upphov till några CO2-utsläpp, allt i linje för att minska vår klimat- och miljöpåverkan.

Tillsammans med Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB pågår ett aktivt samarbet för att minska vår klimatpåverkan. Vi har under 2 år i rad minskat vår energiförbrukning med 11% per år och fortsätter nu aktivt detta arbete tillsammans.

Elmia jobbar även tillsammans med ECIS AB med att kartlägga hela energiförbrukningen i fastigheterna. Det tas fram åtgärder för att minska energiförbrukningen ytterligare genom nya system över hur vi styr ventilation, uppvärmning, kyla och belysning. I flera av våra uttställningshallar har vi tillsammans med ECIS AB bytt belysningsarmaturer till LED och det arbetet kommer fortsätta under 2021.

Kyla från Vättern

Via pumpar och temperaturväxlare använder vi sjövattnet från Vättern för att kyla mässhallarna. Vattnet cirkulerar i ett slutet system, och ger inte bara energibesparingar på upp till 670 MWh per år. Vi har även kunnat rensa bort ca 800 kg freon från vårt kylsystem.

Solceller och laddplatser

Elmia driver ett projekt tillsammans med Jönköpings Energi för att sätta upp solcellspaneler, energilagring och energieffektivisering samt utbyggnad av laddplatser för elbilar på mässområdet.

Solceller med möjlighet till lagring av energi via batteripaket är installerat på taket av entré nord.

3 st nya isolerande snabbrullsportar har installerats för att minimera energiläckage.

Avfallshantering

Det pågår ett aktivt arbete med att öka återvinning, återbruk och minska avfall samt att förbättra avfallshanteringen.

Klimatsmarta produkter

Vi jobbar med att ta fram och lyfta nya hållbara och klimatsmarta monterprodukter och tjänster. Detta är alltid viktiga parametrar vid val av samarbetspartners och leverantörer.

Klimatrådet

Elmia är medlem i Klimatrådet, en samverkansorganisation med medlemmar från samhällets olika hörn. Klimatrådets Klimakonferens 2021 kommer hållas på Elmia. Läs mer på www.klimatradet.se.

Öka andelen miljö- och klimatsmart mat i våra restauranger

Vår restaurangpartner FC Gruppen arbetar kontinuerligt med att minska matens klimatpåverkan och minska matsvinnet.

Vi arbetar i nära samarbete med FC-Gruppen som är Elmias restuatör och ställer önskemål/krav på vilken typ av mat som är viktig för mässans målgrupp, t ex Lantbruk måste det vara svenskt ursprungsmärkning på maten. FC-Gruppen har egen miljödiplomering.

fcgruppen.se/hallbarhet kan du läsa mer om FC Gruppens arbete kring detta.

Busstransporter till mässan

Elmia vill erbjuda miljöanpassade transportalternativ till utställare och besökare och har partnerskap med HGL Buss samt VY Nettbuss. Du hittar mer information under Busstransport.

Elmias miljöpolicy

Elmias miljödiplom - Svensk miljöbas

CSR-certifikat

miljödiplom.png

Elmia AB
Elmia AB
Telefon: +46 36 15 20 00