Elmia 60 år

I 60 år har Elmia med ett progressivt värdskap skapat och utvecklat de viktigaste mötesplatserna för en rad branscher. Redan från början med green tech – grön teknik – som drivkraft. Den årliga lantbruksmässan grenades sedan upp i flera fackmässor med affärsintresse i sina respektive branscher: Skogsmässan, Underleverantörsmässan och Game Fair.

Med kopp­lingar till vår gröna historia i kombination med vår framåtanda har ett nytt projekt, Elmia Matbruk, vuxit fram. 

Elmia Matbruk, återkommer i oktober vartannat år. Det är ingen ny lantbruks­mässa, men kopplingar kommer finnas till primärproduktion och svenska livsmedel. 

Läs mer om Elmia Matbruk

elmias-historia-1960.JPG

På Rosenlundsfältet fick Sveriges lantbrukare sin första fasta mötesplats för att visa upp och ta del av affärsdrivande innovationer – Lantbruksmässan Elmia 61. Platsen var given. Två år tidigare hade RiLa, Rikslantbruksmötet, hållits här och fältet ansågs perfekt för ändamålet. Lantbruksmässan Elmia 61 blev en succé som skulle följas av fler mässor och hundratusentals besökare år efter år.

Namnet då? Hur blev Elmia namnet som alla från amerikanska industriföretagare till japanska dataspelsnördar känner till? Jo, det kom från en annan föregångare – ELMA, Europeiska Lantbruksmässan i Axevalla. Och så lades det till ett I för Industri – Elmia fick det bli.

Läs mer om Elmias historia.