Tältbyggnation

Kund- och monterfakta

Användning av brandfarliga och explosiva varor (se Tekniska föreskrifter, under avsnittet Bygga en monter
Tillgång till brandsläckningsutrustning i montern
Intyg för tältduk, medhavd i tältet