Ansökan om brandfarliga och explosiva varor

Kund- och monterfakta

Avvikande faktureringsadress

Brandfarliga och explosiva varor

Hantering och förvaring av brandfarlig vätska eller gas skall i god tid före mässan anmälas skriftligt till Elmia.

Explosiva eller pyrotekniska varor får varken användas eller medföras på Elmia, vare sig inom- eller utomhus, utan att skriftligt tillstånd först erhållits från Elmia.

Heta arbeten

Heta arbeten som t ex svetsning, lödning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning eller öppen låga får INTE förekomma ens under monterbyggnationstiden, utan att skriftligt tillstånd först erhållits av Elmia.

Gasflaskor och hantering

Under pågående arrangemang, förvaras aktuella flaskor/tuber i montern. Efter varje avslutad mässdag, skall  de förflyttas till av Elmia anvisad plats för förvaring över natten. Inför nästa arrangemangsdag hämtas alternativt körs de ut till er monter.

För fullständig information kring Elmias bestämmelser, se Tekniska bestämmelser under avsnittet "Att bygga monter".