Om mässan

Elmia Odla är mötesplatsen för dem som förser potatis-, friland-, frukt- och bärodlare med allt de behöver - från maskiner och gödsel till utsäde och ny kunskap. Förutom utställning erbjuds det seminarier kring aktuella branschfrågor, nya forskningsrön och ny teknik. Men inte minst, är Elmia Odla ett tillfälle att träffas, utbyta erfarenheter och göra affärer.

Välkommen till Jönköping!