”Vi måste samarbeta inom branschen”

LRF Trädgård är en medlemsorganisation för svenska producenter av grönsaker, frukt och bär, potatis samt prydnads- och plantskoleväxter. Samtidigt är det en viktig social mötesplats för medlemmarna där erfarenhetsutbyte samt näringslivspolitik diskuteras.

– Elmia Odla är en viktig mötesplats för branschen, det är här vi träffar våra befintliga- och potentiella medlemmar, säger Elin Windfäll, medlemsutvecklare på LRF Trädgård.

Sveriges odlare står inför många utmaningar men också möjligheter inför framtiden. Växtskyddsmedlen blir allt färre och i samband med klimatförändringarna etablerar sig nya skadegörare.
– Vi måste samarbeta inom branschen, numera är det större risk för översvämningar och bladmögel är ett stort problem, kan det ens bli värre? frågar sig Gunilla Nordberg, vice ordförande LRF Trädgård.

Det finns utrymme för att odla mer i Sverige och efterfrågan finns från konsumenterna. Svensk tomatodling har potential att öka med 700 % och när det gäller vitkål odlar vi endast 50 % av kapaciteten som finns. Det råder brist på odlare och tyvärr är det få utbildade ungdomar i branschen.
– Sveriges befolkning ökar och därmed ökar efterfrågan. Ju mer vi kan odla i Sverige desto bättre, avslutar Gunilla.

Publicerad
2014-12-09
Bilder
– Elmia Odla är en viktig mötesplats för branschen, menar Gunilla Nordberg och Elin Windfäll på LRF Trädgård.
– Elmia Odla är en viktig mötesplats för branschen, menar Gunilla Nordberg och Elin Windfäll på LRF Trädgård.