”Vi lever inte bara på jorden, vi är en del av den!”

Inför en engagerad publik föreläste Pär Holmgren, känd TV-meteorolog, i Jönköping om hur klimatförändringarna påverkar framtidens odling. 

― Klimatzonerna förflyttar sig en mil norrut per år och vi skulle egentligen behöva ett och ett halvt jordklot för att kunna leva så som vi gör idag. Vi tar resurser från kommande generationer för att upprätthålla vårt leverne, säger Pär Holmgren.

År 2014 blir det varmaste året som har uppmätts på vår planet sedan slutet av 1800-talet. Vintermånaderna i Sverige blir allt varmare och för övriga Europa är det ännu värre.
― Fortsätter vi att leva som vi gör kommer vi inte kunna bo i södra Europa framöver, varnar han.

Trots att vi är alltmer pålästa och kunniga om klimatet så går det fortfarande åt fel håll, utsläppen ökar för varje år. Detta kommer vi i Sverige självklart att påverkas av, bland annat kommer vi att få ett varmare klimat med mindre snö och häftigare nederbörd som skyfall vilket leder till förändrad biologi och fler skadedjur för odlingarna. Våta marker innebär att vi inte kan använda de maskiner som vi har idag inom jordbruket. Städer som Göteborg och Miami ligger illa till och kommer på sikt att ligga under vatten.

Vi odlar allt mindre mat vilket leder till mindre utsläpp i Sverige, därför ser statistiken för vårt land bra ut trots att vi egentligen gör ”fel” saker. Konsumenterna bör bli mer medvetna om sina matvanor och till exempel köpa mer svenskproducerat kött.

Något som Pär gärna talar om är vårt fossilberoende. Om vi fortsätter att använda lika mycket olja som vi gör idag kommer vi på lång sikt att behöva mellan en och tio miljoner planeter att ta olja ifrån.
― I Sverige eftersträvar vi att få en fossiloberoende fordonsflotta, en utredning som påbörjades av den gamla regeringen. Samtidigt satsar vi fortfarande våra pensionspengar i oljebolag, menar han.

Trots att Sverige på många fronter ligger bra till så har vi stora utmaningar framför oss när det gäller livsstil, utveckling av hållbar teknik samt val av grödor för framtidens odling. Pär är inte sen att påminna oss om att vi lever inte bara på jorden utan vi är en del av den och måste förvalta den väl åt kommande generationer. 

Publicerad
2014-12-09
Bilder
Pär Holmgren
Pär Holmgren