Elmia Odla 9-10 december:

Här finns bot mot dålig skalkvalitet och resistens

Konsumenterna förväntar sig att potatis ska vara lika perfekt som fabrikstillverkad pasta. Det ökar behovet av behandling mot svampangrepp som ger dålig skalkvalitet.

– Betning av moderknölarna kan göra att potatisen håller högsta kvalitet längre i lagret, säger Johan Henrysson på Syngenta som medverkar på fackmässan Elmia Odla 9-10 december.

Johan Henrysson åker landet runt och diskuterar potatiskvalitet med odlarna. De flesta upplever skalens kvalitet som ett problem, vilket får kännbara ekonomiska effekter. Om tio procent av ytan har skalmissfärgning, åker potatisen ned från klass 1 till 2, vilket kan innebära kännbara prisavdrag.

– Skillnaden kan vara 60 öre kilot istället för 2-2,50 kr, säger han.

Syngenta erbjuder ett effektivt preparat som innebär att moderknölarna betas. Men det är inte hela lösningen.

– Resultatet är en kombination av utsädets kvalitet, betning, växtföljd och andras faktorer. Därför ska vi diskutera hela problemställningen på mässan, säger Johan Henrysson.

Dåliga skal påverkar sällan smak och ätbarhet, men är något som moderna konsumenter undviker. Förväntan är jämna skal utan defekter, vilket får genomslag i odlarens pris.

Syngenta kommer att ta upp ytterligare ett problem. Det är torrfläcksjukan, Alternaria. Svampsjukdomen gynnas av omväxlande torrt och varmt väder och blöta perioder. Det låter som en beskrivning av den gångna sommaren. Angreppen leder till snabb nedvissning och skördeförluster.

– Resistensen ökar mot etablerade bekämpningsmedel. På Elmia Odla presenterar vi ett nytt preparat som biter på svamparna och skjuter resistensuppbyggnaden på framtiden, säger Johan Henrysson.

Under mässan kommer även klimatförändringens effekter i form av nya insekter och mikroorganismer att diskuteras. En av dem är coloradoskalbaggen som har stoppats av kalla vintrarna. Den finns idag i norra Polen och kan följa med när odlingszonerna flyttar sig norrut.

– I vår globala organisation finns kunskap och erfarenhet om hur man hanterar framtidens hot mot vår potatis, säger Johan Henrysson på Syngenta.

 

Läs mer om vad som händer på mässan under "För besökare".

Publicerad
2014-12-01
Bilder
Potatis
Potatis