”Ditt val av gödselmedel spelar stor roll för klimatet”

Yara ser som sin viktigaste uppgift att informera odlarna på mässan om hur man ska använda växtnäring på bästa sätt.
– Växtnäring har stor betydelse för plantornas kvalitet, säger Inger Hyltén-Cavallius, agronom och marknadskommunikatör på Yara. 

Yara säljer växtnäringsprodukter för potatis och grönsaker och har en marknadsandel på 60-65% i Sverige. Just nu är det mycket fokus på kalcium då kunskapen inte är så hög i Sverige ännu. Kalcium har stor betydelse för kvalitet och lagringsegenskaper för plantorna, dessutom stärker det cellväggarna och plantan blir tåligare mot stress och sjukdomar.

Polen och Ryssland erbjuder många olika sorters växtnäring men enligt Inger Hyltén-Cavallius är de inte alltid särskilt miljövänliga.
– Ditt val av gödselmedel spelar stor roll för klimatet. När det gäller utsläpp av klimatgaser vid produktion av kvävegödsel släpper rysk gödsel ut 8,1 kg CO²/ kg kväve medan gödsel från Yara släpper ut 3,1 kg CO²/ kg kväve, säger Inger Hyltén-Cavallius.

Vad kan vi då göra för att minska utsläppen i Sverige?
– Använd rätt sorts gödsel och öka utnyttjandegraden av kvävet i åkrarna. Vi borde fokusera på våra odlingsmetoder och därmed förbättra klimatet istället för att prata om hur vi ska hantera kommande klimatförändringar, avslutar Inger Hyltén-Cavallius.

Publicerad
2014-12-10
Bilder
– Här ser man tydligt skillnaden i utsläpp mellan gödsel från Yara respektive gödsel från Ryssland, säger Inger Hyltén-Cavallius om rören på disken.
– Här ser man tydligt skillnaden i utsläpp mellan gödsel från Yara respektive gödsel från Ryssland, säger Inger Hyltén-Cavallius om rören på disken.