Samarbetspartner

GRO

GRO står för Gröna näringens riksorganisation och organiserar odlare av trädgårdsprodukter som frukt, bär, grönsaker och potatis, samt prydnads- och plantskoleväxter.

GRO är sedan 2007 en del av LRF och med hjälp av LRF sköts den näringspolitiska bevakningen, växtskyddsarbetet och myndighetskontakter. GRO-medlemmarna är indelade i olika sektioner beroende på odlingsinriktning. Sektionerna arbetar rikstäckande med frågor som rör sektionens odlingsområden. Sektionerna ordnar regelbundet träffar och aktiviteter för sina medlemmar. GROs sektioner är: GRO Bär, GRO Frilandsgrönsaker, GRO Frukt, GRO Marknad Frukt och Grönt, GRO Plantskolor, GRO Potatis, GRO Prydnadsväxter, GRO Växthusgrönsaker.

När det gäller Elmia Odla så samarbetar Elmia med GRO:s verksamhet inom potatis, friland, frukt och bär.

Läs mer om GRO och dess verksamhet på www.lrf.se/Medlem