Technical Walks

Technical Walks innebär att en grupp mässbesökare vandrar mellan ett antal montrar som presenterar ett visst tema. Besökarna får på ett trevligt och effektivt sätt en överblick över vilka utställare som har produkter och tjänster under det tema de själva valt.  Du som utställare får relevanta besökare som är intresserade av just ditt utbud.  

Temavandringarna arrangeras en gång per mässdag inom följande ämnesområden:

 • NR 1: Signalteknik

  Den ökande järnvägstrafiken ställer allt högre krav på styrningen av trafiken. En säker tågtrafik med hög kapacitet uppnås genom avancerade tekniska system och kompetent personal. I område signalteknik ryms kompetens inom områden som signalställverk, linjeblockeringsutrustning, ATC och vägskyddsanordningar.

 • NR 2: Banteknik

  Spåret är grunden för all järnvägstrafik. Hela idén med järnvägstrafik bygger på det faktum att friktionen mellan hjul och räls är väldigt liten. Dagens trafik innebär allt tyngre godståg och allt snabbare persontåg vilket ställer höga krav på spåret och dess uppbyggnad. I område banteknik ryms kompetens inom områden som anläggningsteknik, geoteknik, materiallära och svetsteknik.

 • NR 3: Elteknik
  Företag inom elteknik som jobbar med material,konstrukton, projektering och leverans för nybyggnation och underhåll.
 • NR 4: Säkra arbetsmiljölösningar

  Företag inom med produkter och tjänster inom säker arbetmiljö.

 • NR 5: Sensorernas intåg (med fokus på underhållsperspektiv)

  Nyttjandet av sensorer i järnvägsystemet ökar produktiviteten och attraktiviteten för järnvägen. Sensorer gör att underhållet kan planeras och genomföras mer förebyggande vilket kommer bidra till bättre punktlighet, ökad kapacitet och minskade kostnader.

 • NR 6: Vägutformning för oskyddade trafikanter i tätort

  Vi får fler och fler oskyddade trafikanter där cyklister är det dominerande trafikslaget, men vägutformningen och skyddsanordningar är inte i takt med utvecklingen. Baksidan är att olyckorna också ökar. Nya tankar, produkter, regelverk och teknik behövs för att bryta olycksutvecklingen och skapa bästa förutsättningarna god framkomlighet.

   

Besökare föranmäler sig till en eller flera vandringar, enligt principen ”först-till-kvarn”. Eventuella lediga platser står även till förfogande för anmälningar under mässan.

Så här går det till: Deltagande utställare skall vara beredda att vid en ungefärlig tidpunkt - en gång per mässdag- ta emot en grupp på upp till 15-20 personer i sin monter, och för dem under max 8 minuter presentera företagets verksamhet inom vandringens tema. Därefter lämnar gruppen montern och går vidare till nästa. Då kemi uppstår mellan besökare och utställare får dessa träffas igen efter att vandringen avslutats (denna disciplin krävs för att kunna hålla ihop vandringen). Vandringarna startar i Lobby Nord.

 

Pris: 5 900 SEK exklusive moms för en till tre vandringar (Obs! Samma ämnesområde, en vandring per mässdag). Technical Walks är kostnadsfria för besökarna. Det är möjligt att boka flera ämnesområden. 

Tid: En gång per mässdag.

Plats: Er monter

Anmälan

Logga in på "Mina sidor", via inloggning på startsidan eller via nyckelikonen högst upp på sidan. Välj "Boka Technical Walks". Möjlighet att boka Technical Walks är öppen för mässans utställare. Först till kvarn, men boka före 30 juni för garanterad plats.

Har du frågor om Technical Walks, vänligen kontakta katarina.wadsby@elmia.se, telefon +46 36 15 20 80