Här förenas transportslagen i intermodalitet

Elmia Nordic Transport Infrastructure är mässan för transporter, transportrelaterad infrastruktur, intermodalitet och samhällsbyggande.

Elmia Nordic Transport Infrastructure är den givna platsen att ställa ut på om du har produkter eller tjänster som hjälper transportbranschen att utvecklas och tackla viktiga frågor - allt från effektivitet till klimatutmaningar. Här möter du bl.a. politiker, tjänstemän, myndigheter, organisationer, beslutsfattare, kravställare, projektörer, inköpare, transportplanerare och media. Alla med ett gemensamt intresse för transporter och infrastruktur.

 

Välkommen 8-10 oktober 2019!