Nytt från Elmia Nordic Transport Infrastructure

Ingen kan ha undgått miljöaktivisten Greta Thunbergs framträdande i Davos i januari. Trogen sina ideal tog hon tåget till de schweiziska alperna. Nu pågår flera projekt som ska underlätta tågresandet i Europa. Utmaningarna kopplade till projekten kommer att lyftas av den samlade branschen på Elmia Nordic Rail 2019.

29 april 2019 Läs mer

Tåg i tid, förbättrad driftsäkerhet, snabbare och tryggare järnväg. Nu satsar Trafikverket rekordbelopp på att rusta upp och bygga ut tågnätet. På Elmia Nordic Future Transport Summit i Jönköping måste branschen gemensamt lösa många frågor för att få det att hända.
– Att säkra kompetensförsörjning och garantera driften vid många samtidiga banarbeten är de största utmaningarna, säger Pär Gustafsson på Trafikverket.

25 mars 2019 Läs mer
Pär Gustafsson, avdelningschef för kund- och leverantörskommunikation på Trafikverket. Foto: Trafikverket

Den kommande tioårsperioden kommer innebära den största satsningen på svensk transportinfrastruktur i modern tid – däribland upprustning, modernisering och utbyggnad av järnvägen. Det medför ett stort behov av ny kompetens, konstaterar Trafikverket, som ser det som en av de största och viktigaste frågorna på konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit i Jönköping 8 – 10 oktober.

30 januari 2019 Läs mer
Johan Lindblad, seniorrådgivare vid Nordiska rådets sekretariat

Ett nytt nordiskt ministerråd för transportfrågor, gemensam planering för utbyggnad av dubbelspår mellan Oslo och Göteborg och en synkronisering av de nationella transportplanerna är några av Nordiska rådets förslag för tillväxt och utveckling i Norden. Nordiska rådet är samarbetspart till Elmia Nordic Future Transport Summit och arbetar för att sätta transportfrågorna högt upp på agendan – och på ett bättre och tydligare sätt än idag.

29 november 2018 Läs mer
 Irene Johansen, senior kommunikationsrådgivare vid Bane NOR

Det nordiska samarbetet betyder mycket för den strategiska utvecklingen av infrastrukturen mellan länderna. Bane NOR, som har ansvar för järnvägens infrastruktur i Norge, är med som samarbetspart och skapar Nordens viktigaste mötesplats för utvecklingen av framtidens transporter och infrastruktur – Elmia Nordic Future Transport Summit.

18 oktober 2018 Läs mer

Nästa höst blir det premiär för Elmias nya transportmässa – Elmia Nordic Transport Infrastructure som arrangeras parallellt med Elmia Nordic Rail. Tillsammans med konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit bildar mässorna Nordens viktigaste samlingsplats för utveckling av framtidens transporter och infrastruktur den 8 – 10 oktober 2019

12 september 2018 Läs mer