Technical Walks

Som besökare kan du, kostnadsfritt, delta i våra gruppvandringar runt på mässan efter ett visst tema. Ett trevligt och effektivt sätt att under cirka 40 minuter få en överblick över vem som tillhandahåller vad inom det givna temat.

Temavandringarna startar i Lobby Nord och arrangeras en gång per mässdag inom följande ämnesområden:

  • NR 2: Banteknik kl 11:00 och 11:15 (tis, ons, tors)

    Spåret är grunden för all järnvägstrafik. Hela idén med järnvägstrafik bygger på det faktum att friktionen mellan hjul och räls är väldigt liten. Dagens trafik innebär allt tyngre godståg och allt snabbare persontåg vilket ställer höga krav på spåret och dess uppbyggnad. I område banteknik ryms kompetens inom områden som anläggningsteknik, geoteknik, materiallära och svetsteknik.

  • NR 5: Sensorernas intåg (med fokus på underhållsperspektiv) kl 13:00 och 13:15 (tis, ons, tors)

    Nyttjandet av sensorer i järnvägsystemet ökar produktiviteten och attraktiviteten för järnvägen. Sensorer gör att underhållet kan planeras och genomföras mer förebyggande vilket kommer bidra till bättre punktlighet, ökad kapacitet och minskade kostnader.

  • NR 7: ERTMS händer nu kl 14:00 och 14:15 (tis, ons, tors)
    En av grunderna i moderniseringen av järnvägen är ERTMS, ett nytt europeiskt signalsystem som ökar punktligheten och förenklar trafikledning och underhåll. Dessutom blir automation möjligt på sikt. Efter decennier av utveckling och projektering har systemet nu börjat byggas längs Malmbanan, för att sedan rullas ut i resten av Sverige. 

Antalet platser per temavandring är begränsat och anmälan sker därför enligt "först till kvarn". Deltagande är kostnadsfritt för mässans besökare. I mån av plats kan du även anmäla dig direkt på mässan vid startpunkten för Technical Walks, i Lobby Nord.

 
Torsdag 10/10