Mötesplatsen omfattar tjänster och produkter inom:

 • Infrastruktur
 • Samhälls- och stadsplanering
 • Bygg- och anläggning
 • Kollektivtrafik
 • Parkering
 • Skyltar, skyltteknik
 • Vägteknik
 • Varuförsörjning
 • Sjöfart
 • Flyg
 • Hamnar
 • Åkerier
 • Terminaler och kombiterminaler
 • Biljettsystem, vägtullar och avgiftsystem
 • Godsbangårdar
 • Säkerhet, trygghet och övervakning
 • Lobbyverksamhet
 • Utbildning, forbildning och rekrytering
 • Konsulter
 • IT-företag
 • Traffic Managment, mjukvara/system