Vem besöker Elmia Nordic Transport Infrastructure?

Att besöka Elmia Nordic Transport Infrastructure är att förbereda sig för morgondagen. Mässan vänder sig huvudsakligen till besökare såsom:

 • Politiker på riks, regional och kommunal nivå
 • Tjänstemän på riks, regional och kommunal nivå
 • Anställda inom regionala och kommunala utvecklingsbolag
 • Myndighetsrepresentanter
 • Ägare av infrastruktur/anläggningar för olika transportslag
 • Utredare och utvecklare inom säkerhet, trygghet och övervakning
 • Konsulter, utvecklare och samhällsplanerare
 • Trafikplanerare
 • Projektörer och projektansvariga
 • Varuägare, transportköpare, transportplanerare och logistikansvariga
 • Huvudmän, tjänstemän och anställda i kollektivtrafikbolag
 • Tekniker, ingenjörer och produktutvecklare
 • Arbets- och byggledare
 • Forskare
 • Drifts- och underhållsentreprenörer
 • Anställda inom byggnation, driftunderhåll och service
 • Studerande