Här förenas transportslagen i intermodalitet

Elmia Nordic Transport Infrastructure är mässan för transporter, transportrelaterad infrastruktur, intermodalitet och samhällsbyggande.

Elmia Nordic Transport Infrastructure är den givna platsen att besöka om du är intresserad av produkter eller tjänster som hjälper transportbranschen att utvecklas och tackla viktiga frågor - allt från effektivitet till klimatutmaningar. Här möter du bl.a. politiker, tjänstemän, myndigheter, organisationer, beslutsfattare, kravställare, projektörer, inköpare, transportplanerare och media. Alla med ett gemensamt intresse för transporter och infrastruktur.

 

Välkommen 8-10 oktober 2019!


Fakta 2017 Elmia Nordic Rail, Elmia Nordic Road och Elmia Future Transport

Antal utställare: 285

Antal personer: Mässorna hade 3393 unika besökare. Antal dagsbesök 4171.

Antal representerade länder bland utställarna: 19

Antal seminarier: 69