Elmia Nordic Transport Infrastructure

Elmia Nordic Transport Infrastructure är en ny mässa om transporter, transportslagsövergripande infrastruktur, intermodalitet och samhällsbyggande.

Nu tar vi ett bredare grepp om området transporter och låter de tidigare mässorna Elmia Nordic Road och Elmia Future Transport förenas i Elmia Nordic Transport Infrastructure.

På mässgolvet introducerar vi Elmia Transport Infrastructure Tech Talks med fördjupningar inom olika teknikområden och Elmia Nordic Transport Infrastrucure Tech Walks vilket innebär ”snabbspår” på mässan för dig med ett specialintresse. Läs mer

Ett viktigt komplement till mässan är också de möten som vi planerar under begreppet Matchmaking.

Parallellt arrangeras mässan Elmia Nordic Rail och konferensen Elmia Nordic Future Transport Summit, ett forum för de riktigt stora strategiska framtidsfrågorna.

Varmt välkommen 8-10 oktober 2019!