Våra samarbetspartners

Årets konferensprogram har skapats av Elmia i nära samarbete med ett nordiskt programråd med representanter från följande företag:

Maria Parent 

Alstom, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

 

Stefan Aldborg 

Bombardier - samarbetspartners till Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

Elin Kämpe 

Michael Svane 

DI Transport, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

 

Are Kjensli

NHO Logistikk og Transport, samarbetspartners till Elmia Future Transport, Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

Mikael Prenler, ordförande

Per Olof Lingwall

NJS, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

Guy Ehrling

 Näringslivets Transportråd, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

 Göran Fredriksson

 

 Sveriges Branschförening för säkrare vägar, SBSV, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

Lennart Wahlund

 SVBRF, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

Jan-Olof Björklund 

SWERIG, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

Tage Larsson 

Trafikverket, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

Louise Hopkinson

TÜV SÜD, samarbetspartner till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail och Elmia Nordic Road

Henrik Öhrnell 

VR Infrapro - samarbetspartners till Elmia Future Transport-Elmia Nordic Rail-Elmia Nordic Road