Vem besöker?

Elmia Nordic Road 6-8 oktober 2015

Att besöka Elmia Nodic Road är att förbereda sig för morgondagen. Här möter du:

 • Politiker på riks, regional och kommunal nivå
 • Tjänstemän på riks, regional och kommunal nivå
 • Vägägare, enskilda vägar och vägföreningar
 • Anställda inom regionala och kommunala utvecklingsbolag
 • Myndighetsrepresentanter
 • Forskare
 • Utredare och utvecklare inom säkerhet, trygghet och övervakning
 • Drift- och underhållsentreprenörer
 • Bygg- och anläggningsentreprenörer
 • Studerande och nyanställda
 • Konsulter, utvecklare och samhällsplanerare
 • Anställda inom byggnation, drift, underhåll och service
 • Tekniker, ingenjörer och produktutvecklare
 • Lobbyister och debattörer
 • Arbets- och/eller byggledare
 • Projektansvarig