Annonsera i tidningen

Vår bra

Elmia Future Transport - Nordic Rail & Nordic Road News är en branschtidning som ges ut fyra gånger per år. Vi når ut till över 12 000 prenumeranter som består av företrädare för myndigheter och departement, företagsledare, politiker, tågoperatörer och speditörer.

Branschtidningen är mycket uppskattad. En oberoende läsarundersökning visar att tidningen har mycket hög trovärdighet. Tidningen distribueras till tidigare besökare av Elmia Nordic Rail-Elmia Future Transport, vilket betyder att du genom detta även lägger grunden för ett lyckat mässdeltagande.

Vill du annonsera?

Vänligen kontakta Andreas Forsberg,  för mer information

Tel direkt: +46 36 15 20 42


Annonspriser

Format Pris
Uppslag 37 000 SEK
Helsida 24 900 SEK
Halvsida 14 900 SEK
Kvartsida  8 900 SEK
   
Begärd placering + 10 procent
Bilagor Offereras separat