Elmia Nordic Road

Elmia Nordic Road arrangerades för första gången 2015 och gensvaret från besökarna var oerhört positivt. Det visade att behovet av en nordisk mässa med fokus på vägen och dess infrastruktur är stort – särskilt med tanke på det stora antalet vägprojekt som är igång och ska genomföras i Norden.

Elmia Nordic Road är mer än en traditionell mässa. Vid sidan om utställningen finns flera kontaktytor som ger goda möjligheter att bygga relationer och göra affärer. Du möter de som planerar, projekterar och upphandlar.

En intermodal mötesplats
Elmia Nordic Road arrangeras parallellt med Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport. Tillsammans utgör de en komplett arena för infrastruktur, trafik- och logistikfrågor. Helheten gör mässan extra värdefull eftersom man i dag, mer än någonsin, pratar om transportsystem snarare än enskilda transportslag.

Vi ses 8-10 oktober 2019!

 

 

Inloggning - Mina sidor