Om Elmia Nordic Road

Om Elmia Nordic Road

Elmia Nordic Road ersätter och utvecklar den tidigare Vägmärkesdagarna som Trafikverket arrangerade. 

Elmia Nordic Road omfattar tjänster och produkter inom:

 • Väginfrastruktur
 • Forskning och utveckling
 • Samhälls- och stadsplanering
 • Mark och anläggning
 • Säkerhet, trygghet och övervakning
 • Drift, underhåll och service
 • Parkering
 • Skyltar, vägmärken och skyltteknik
 • Biljettsystem, vägtullar och avgiftssystem
 • ITS
 • Vägteknik
 • Delsystem och komponenter
 • Lobbyverksamhet
 • Utbildning, fortbildning och rekrytering