Ökade möjligheter med internationalisering

Blir det fler affärsmöjligheter? Ökar innovationsgraden? Och vilken nytta kan bygg- och anläggningsbranschen i Norden dra av den ökande internationaliseringen? De frågorna besvaras under Elmia Nordic Road och nyckelseminariet Nordic civil works in an international perspective.

Erik Lööv, Trafikverkets projektchef för Projekt Hallandsås och moderator under seminarietEn röd tråd genom seminariet blir att besvara tre korta frågor – vad är en svensk leverantör, vad är en internationell leverantör och vad skiljer dem båda åt? Följdfrågan är sedan given: vad kan vi dra för nytta av den ökande internationaliseringen?

Svaren kommer från en panel av ledande företrädare för beställare, konsulter och entreprenörer utifrån ett internationellt perspektiv.

– Det är en väldigt tung uppställning som har stor erfarenhet från såväl svenska som internationella projekt, säger Erik Lööv, Trafikverkets projektchef för Projekt Hallandsås och moderator under seminariet:

– Vi verkar i en internationell värld och vi måste därför se vad det finns för möjligheter med den verkligheten. Ökar innovationerna? Ökar konkurrensen? Jag tänker fråga panelen dels varför det har blivit så här, dels varför vi vill ha en internationalisering, säger han.

Seminariet riktar sig till hela anläggningsbranschen och inleds med två 20 minuter långa föreläsningar. Den avslutande paneldebatten knyter samman svaren i en sammanfattande diskussion.

– Du ska komma och lyssna på seminariet om du vill förstå vilka möjligheter internationaliseringen innebär för beställare, konsulter och entreprenörer när det gäller nya affärer och ökad innovationsgrad, säger Erik Lööv.

 

Nordic civil works in an international perspective

Torsdag 8 oktober 13.00–14.00.

Moderator: Erik Lööv, Trafikverkets projektchef för Projekt Hallandsås.

Föreläsare: Svend Armland, tidigare Bilfinger & Berger.

Föreläsare: Adam Whenman, Technical Director, WSP Group India.

Paneldebatt: Mark Baynham, Client Manager in Continental Europé, CH2M

Adam Whenman, Technical Director, WSP Group India.

Harri Yli-Villamo, Vice President VR Track OY, VR Infrapro.

Bo Larsson, Project Director, Westlink, Trafikverket.

Björn Östlund, Business Area Manager, Urban Planning, ÅF Infrastructure AB.

Mats Karlsson, Head of Department, Technology and Environment, Trafikverket.

Publicerad
2015-10-02
Bilder
Erik Lööv, Trafikverkets projektchef för Projekt Hallandsås och moderator under seminariet.
Erik Lööv, Trafikverkets projektchef för Projekt Hallandsås och moderator under seminariet