Elmia Nordic Road rätt väg tycker NCC

I höst arrangeras Elmia Nordic Road för första gången. Det är en helt ny mässa som hålls 6­–8 oktober samtidigt som Elmia Future Transport och Elmia Nordic Rail.

– Det känns som en spännande arena som ligger helt i linje med vår verksamhet, säger Daniel Tegin, affärsutvecklare inom sektor asfalt på NCC Roads.

Expansionen innebär att vägsektorn, och då såväl nybyggnation som underhåll av befintligt vägnät, hamnar mer i fokus. NCC Roads har bokat monter och kommer under mässdagarna i Jönköping att ha representanter från alla delar av NCC Roads verksamhet.

Vad tycker ni om att vägbranschen nu nischas lite hårdare?
– Vi ser positivt på att vara med på mässan, infrastrukturfrågan ligger högt på dagordningen, så det är en bra arena för oss.

Vad hoppas ni få ut av mässan?
– Förhoppningen är att vi lyckas förmedla fördelarna med de produkter vi har att erbjuda. Framför allt vill vi få ut våra gröna alternativ. Eftersom vi jobbar i en bransch som påverkar miljön vill vi bidra till att sänka det totala utsläppet av koldioxid. Där har vi massor med lösningar. Och vi tror att Elmia Nordic Road är en oerhört bra arena att presentera detta på.

Daniel Tegin nämner lågenergiasfalten NCC Green Asphalt som exempel.
– Det är ett bra bevis på hur man kan tillverka asfalt av högre kvalité med mindre energiåtgång, säger han och förklarar närmare:

– Tack vare att tillverkningsprocessen ändrats klarar man av att tillverka vid betydligt lägre temperatur. Samtidigt förs det in mer återvinning i receptet för massan. Alltså gammal uppfräst asfalt. Därigenom skapas en ännu större miljövinst.  

Nordens största aktör inom asfalt- och krossbranschen
NCC Roads är Nordens största aktör inom asfalt- och krossbranschen. I deras verksamhet ingår hela värdekedjan. Från stenmaterial och tillverkning av asfaltsmassor till beläggning och vägunderhåll.

Publicerad
2015-06-03
Bilder
Motalabron
Motalabron, foto: NCC Roads
Norrortsleden Stockholm
Norrortsleden i Stockholm, foto: NCC Roads