Om Elmia Nordic Road

Om Elmia Nordic Road

Elmia Nordic Road hade premiär 2015 och blev precis så bra som väntat. Den visade tydligt att det finns ett behov av en mötesplats för vägen och dess infrastruktur på nordisk mark.

Elmia Nordic Road ersätter och utvecklar de tidigare Vägmärkesdagarna som arrangerades av Trafikverket. Mässans fokus ligger på affärer kring nybyggnation och underhåll av vägnätet.

Mässan omfattar tjänster och produkter inom:

 • Väginfrastruktur
 • Forskning och utveckling
 • Samhälls- och stadsplanering
 • Mark och anläggning
 • Säkerhet, trygghet och övervakning
 • Skyltar, vägmärken och skyltteknik
 • Parkering
 • Drift, underhåll och service
 • Biljettsystem, vägtullar och avgiftssystem
 • Utbildning, fortbildning och rekrytering
 • Vägteknik
 • Delsystem och komponenter
 • Lobbyverksamhet
 • ITS

Välkommen 10-12 oktober 2017!


Fakta 2015

Antal besökare: 4.124 (4.105 år 2013)

Antal utställare: 341 varav 120 internationella

Antal representerade länder: 19

Antal seminarier: 100

Antal seminarietillfällen: 2 613

Antal deltagare på mötesplatsen: 6 157

Annonser: