Rätt väg för vägen

Elmia Nordic Road arrangerades för första gången 2015 och gensvaret från besökarna var oerhört positivt. Det visade att behovet av en nordisk mässa med fokus på vägen och dess infrastruktur är stort. Särskilt med tanke på det stora antalet vägprojekt som är igång och ska genomföras i Norden.

På Elmia Nordic Road i Jönköping samlas alla som planerar, projekterar och upphandlar vägprojekt. Mötesplatsen består av tre mässor med ett gemensamt konferensprogram. Elmia Future Transport är mässan där ramar, regler och förutsättningar för vårt transportnät definieras och designas. Vid sidan av denna finns Nordens största järnvägsmässa Elmia Nordic Rail.

Idag råder ett allt större helhetstänk gällande infrastruktur och detta genomsyrar även mässorna. När man pratar transporter är det oftast intermodala lösningar som är aktuella.

Varmt välkommen 8-10 oktober 2019!