Elmia Nordic Road - din vägmässa

Elmia Nordic Road är en mässa för vägen, dess infrastruktur, uppbyggnad och underhåll. Här möter du allt ifrån beslutsfattare till entreprenörer. Var med när hela transport- och logistikbranschen samlas på en och samma mötesplats.

Elmia Nordic Road arrangeras i Jönköping vartannat år tillsammans med mässorna Elmia Future Transport och Elmia Nordic Rail. De tre mässorna täcker de viktigaste delarna av den nordiska infrastrukturen.

Nu är det dags att påbörja resan mot 2017 års mässa.

Välkommen 10-12 oktober 2017!


Fakta 2015

Antal besökare: 4.124 (4.105 år 2013)

Antal utställare: 341 varav 120 internationella

Antal representerade länder: 19

Antal seminarier: 100

Antal seminarietillfällen: 2 613

Antal deltagare på mötesplatsen: 6 157

 

Ställ ut på Elmia Nordic Road 2017

Boka monter på Elmia Nordic Road 6-8 oktober 2015

Anmäl ditt intresse för att medverka som utställare 2017.
Först till kvarn, antal platser är begänsat.

Jag vill veta mer!

LinkedIn

Håll dig uppdaterad via vårt LinkedIn konto.

Följ oss på LinkedIn

Twitter

Håll dig uppdaterad via vår Twitter.

Följ oss på Twitter

Utställarseminarium

Att hålla ett eget seminarium är ett bra sätt att sprida information om ett valfritt ämne. Gör din bokning på "Mina Sidor".

Läs mer här

Functional Food

Bjud in 50 hungriga konferensbesökare till ett seminarium och servera dem dina bästa argument. Boka på "Mina Sidor". 

Läs mer här