Elmia Nordic Road - din vägmässa

Elmia Nordic Road är en mässa för vägen, dess infrastruktur, uppbyggnad och underhåll. Här möter du allt från beslutsfattare till entreprenörer. Var med när hela transport- och logistikbranschen samlas på en och samma mötesplats.

Elmia Nordic Road arrangeras i Jönköping vartannat år tillsammans med mässorna Elmia Future Transport och Elmia Nordic Rail. De tre mässorna täcker de viktigaste delarna av den nordiska infrastrukturen.

Nu är det dags att påbörja resan fram mot 2017 års mässa.

Välkommen 10-12 oktober 2017!


Fakta 2015

Antal besökare: 4.124 (4.105 år 2013)

Antal utställare: 341 varav 120 internationella

Antal representerade länder: 19

Antal seminarier: 100

Antal seminarietillfällen: 2 613

Antal deltagare på mötesplatsen: 6 157

 

Vill du ställa ut?

Boka monter på Elmia Nordic Road 6-8 oktober 2015

Du kan redan nu anmäla ditt intresse för att medverka som utställare 2017.

Mer om att ställa ut på Elmia Nordic Road